Stojan na časopisy ozdobený tapetami
  • 1 hodina
  • Střední

Stojan na časopisy ozdobený tapetami

Vhodné pro materiály

  • 3 dřevěné tabule 32 x 25 cm
  • 3 dřevěné tabule 32 x 15 cm
  • Tapety
  • Jemný brusný papír
  • Nůžky
  • Krejčovský metr
  • Štětec s hubkou
  • Tužka

Krok po kroku

Krok 1

Připravte si potřebné materiály.

Krok 2

K odstranění drobných třísek obruste dřevěné tabule brusným papírem.

Krok 3

Nalepte jeden malý díl (32 x 15 cm) a jeden velký díl (32 x 25 cm) na stranu délky 32 cm tak, aby tvořily písmeno L. Na jeden z okrajů naneste lepidlo Ceys Montack a spojte je.

Krok 4

Před další manipulací nechte chvíli zaschnout. Zopakujte tento krok i s dalšími kusy.

Krok 5

Smíchejte bílé lepidlo Ceys s vodou (2 díly lepidla a 1 díl vody). Vzniklou směsí natřete dřevo a nalepte tapetu. Po důkladném nalepení tapety na ni naneste další vrstvu.

Krok 6

Potom co směsi lepidla a vody na tapetě uschne, použijte na jednom (vnějším) slepeném kusu L techniku decoupage (ubrousková technika). Totéž udělejte s velkou dřevěnou tabulí.

Krok 7

Jemně přejíždějte brusným papírem po celém okraji dřevěné tabule, vždy směrem dolů.

Krok 8

Jednotlivé kusy mezi sebou slepte. Spojte oba díly v tvaru L; na odloženém dílu s přírodním dřevem udělejte ve vzdálenosti 5 cm od okraje značku. Na tuto značku nalepte druhý kus L, čímž dosáhnete náklonu stojanu.

Krok 9

Po úplném slepení těchto dvou kusů vezměte velkou dřevěnou tabuli s tapetou a nalepte ji na první díl v tvaru L; tak budou ozdobené oba konce.

Krok 10

Nechte uschnout a nalepte poslední díl stojanu, což je malá ozdobená deska. Na ozdobenou stranu (nalepenou ve vzdálenosti 5 cm) udělejte ve stejné vzdálenosti značku a nalepte zbývající ozdobenou desku, o kterou se bude stojan opírat.

Krok 11

Toto je konečný výsledek. Proč to nezkusíte sami?