Klasifikácia B1 a RF-240

  • Vyplňuje
  • Rýchle schnutie 
  • Akustická a tepelná izolácia 

Hlavné výhody

  • Odoláva požiaru 240 minút
  • Vhodné podľa protipožiarnych predpisov technického stavebného zákona (CTE španielsky)
  • Uschne len za 7 minút