CEYS-espumax-PU-pena-vysokoexpanzn°-trubiükov†-750ml_CMYK