Utěsnění světlíku

Utěsnění světlíku

Zajistěte kvalitní a izolované utěsnění světlíku nebo vikýře, použijte Total Tech, těsnicí tmel s pokročilou technologií, vysokou schopností přilnutí na všechny druhy stavebních materiálů a velmi elastický výrobek, který vytvoří pružné spoje schopné absorbovat kontrakční a expanzní pohyby. Odolný teplotám, UV záření a náhlým změnám teplot. Má vysokou schopnost výplně, což umožňuje zakrýt nerovnosti