Zväčšenie objemu 300 %

  • Vyplňujú 
  • Akusticky a tepelne izolujú 
  • Pretierateľné
  • Strojovo opracovateľné

Hlavné výhody

  • Bariéra proti zvuku, teplu a vlhkosti
  • Zväčšuje objem až na 40 l
  • Trojrozmerná štruktúra z dutých buniek.