SPECIAL PVC NA POTRUBÍ Z PVC

Doporučené produkty: Lepit

Jedná se o svářecí lepidlo určené ke spojování potrubí z tvrdého plastu typu PVC a pro rychlé lepení sanitárního potrubí, odtokových trubek atd., obzvláště těch, které jsou vystaveny tlaku.

Vhodné pro materiály

PVC, ABS, polyester, metakrylát

Aplikace

Montáže, opravy a obecně práce s PVC.

Sanitární potrubí

Hadice z PVC

Vodovodní potrubí

Kanalizační vpusti a odtokové trubky

Jakmile spoj dosáhne maximální pevnosti, vydrží stejný tlak jako potrubí samotné, tj. kolem 10–12 kg/cm2 (normální tlak domácího vodovodního potrubí se pohybuje přibližně mezi 2 a 6 kg/cm2).

Návod na použití

Důkladně OČISTĚTE a odmastěte lepené plochy pomocí acetonu.
APLIKUJTE jednu vrstvu lepidla na obě lepené plochy PVC potrubí a silnější vrstvu na konec potrubí. Pokud existují mezi jednotlivými trubkami spáry, naneste dvě nebo více vrstev lepidla.
Potrubí ihned SPOJTE, dbejte aby se neotočilo, a spoj několik sekund držte přitlačený.
Hadříkem ODSTRAŇTE přebytečné lepidlo.

Po 6 hodinách bude spoj tlakuvzdorný, přičemž maximální pevnosti dosáhne po 12 hodinách od aplikace (při 20 °C).

Vlastnosti

Odolné vůči tlaku 10 kg/cm2

Odolné vůči vibracím

Maximální těsnost