ESPUMAX POLYURETANOVÁ PĚNA PROTIPOŽÁRNÍ

Doporučené produkty:

Protipožární Espumax je jednosložková pěna určená pro vyplnění, utěsnění a izolaci v místech, která musí splňovat klasifikaci reakce na oheň úrovně B1 a musí být odolné ohni až 4 hodiny (RF 240).

Vhodné pro materiály

Všechny typy stavebních materiálů, beton, cement, cihly, kov, dřevo

Aplikace

Protipožární zabezpečení

Únikové východy

Výplně zdí sousedících s vedlejšími budovami

Utěsnění únikových cest

Návod na použití

Důkladně očistěte ošetřovaný povrch, odstraňte zbytky prachu a mastnoty. Poté navlhčete vodou pomocí rozprašovače nebo štětce. Aplikační teplota se pohybuje mezi +5 °C a +30 °C.

Před použitím balení 20krát protřepte. Našroubujte aplikátor, balení přitom držte ve svislé poloze.

Aplikujte stisknutím v obrácené svislé poloze, přičemž aplikaci můžete provádět v bodech nebo proužcích.

Vyplňte 50 % otvoru nebo spáry. Přípravek zpočátku zvětší svůj objem 1,5krát až 2krát.

UPOZORNĚNÍ

Při aplikaci a čištění balení použijte rukavice. Rukavice nelze použít opakovaně.

Balení vždy uchovávejte ve svislé poloze.

Skvrny a aplikační pistoli očistěte PŘED ZTUHNUTÍM PŘÍPRAVKU POMOCÍ ČISTIČE NA POLYURETANOVÉ PĚNY nebo ACETONEM. NIKDY NEPOUŽÍVEJTE PRO ČIŠTĚNÍ VODU.

K dosažení rychlé a optimální expanze navlhčete podklad a čerstvou pěnu. Nedostatek vlhkosti může vytvrzení pěny prodloužit a může způsobit nekontrolované rozpínání s otřepy a/nebo výbuchy.

Vlastnosti

Certifikáty odpovídající protipožárním bezpečnostním předpisům (technický stavební zákon): klasifikace B1 (certifikováno ITB institutem v souladu s předpisem EN 13501-1) a RF240 (certifikováno ITB institutem v souladu s předpisem EN 13501-2).

Růžová barva. Po aplikace pěna dosahuje objemu až 40 litrů a vytváří trojrozměrnou strukturu, která vytváří bariéru proti hluku a teplu.

Suchá na dotyk: 5–8 minut. Po uschnutí ji lze po 10 minutách (při aplikaci formou 20mm proužku) řezat, brousit, leštit nebo natírat.

Celková doba schnutí: 12 hodin. Po vytvrdnutí je pěna odolná vodě a chemikáliím obecně.