ESPUMAX ČISTIČ POLYURETANU

Doporučené produkty:

Ceys čistič polyuretanové pěny je speciálně vyvinutý pro odstranění a čištění všech zbytků nevytvrzené polyuretanové pěny, jak na nanášecích pistolích, tak na dalších předmětech a plochách. Důkladné vyčištění aplikační pistole zaručuje správné fungování a předchází případným závadám. Tento čistič se rovněž doporučuje pro čištění ventilů a aplikátorů.

Vhodné pro materiály

Aplikační pistole

Ventily a aplikační špičky polyuretanové pěny

V případě jiných předmětů a materiálů je třeba vzít v úvahu, zda nemůže dojít k jejich poškození.

Doporučuje se provést zkoušku na málo viditelném místě ošetřovaného povrchu.

Aplikace

Čištění zbytků pěny

Čištění pistole

Návod na použití

Čištění aplikační pistole:

Pro čištění adaptéru pistole nasaďte červený rozprašovač čističe na jeho ventil (bez nadměrného tlaku) a nastříkejte přímo na adapter.

Pro čištění pistole odstraňte rozprašovač a našroubujte čistič na aplikační pistoli tak, aby balení zůstalo v obrácené poloze. Aktivujte spouštěč, dokud se pistole zcela nenaplní čističem, a nechejte jej působit uvnitř pistole po dobu 15 minut. Opakujte tento postup, dokud z pistole nebude vycházet pouze čistič. Po dokončení tohoto procesu odšroubujte balení, udržujte ho ve stejné poloze a zároveň stiskněte spoušť.

Upozornění: používejte rukavice a chraňte si oči.

Čištění aplikátoru použitého balení:

Odstraňte červený rozprašovač z ventilu a vložte již odšroubovaný konec aplikátoru balení do ventilu čističe. Aplikujte přípravek, dokud nebude vyčištěna veškerá pěna.

Čištění povrchů:

Nasaďte červený rozprašovač na ventil. Nastříkejte přímo na čištěný povrch, mějte přitom na paměti, že může dojít k jeho poškození. Doporučuje se provést zkoušku na málo viditelném místě ošetřovaného povrchu. Očistěte hadříkem.

Vlastnosti

Používejte po každé aplikaci polyuretanové pěny před jejím zaschnutím.