Co potřebujete udělat?

Pomocí pár jednoduchých otázek Vám pomůžeme vybrat nejlepší produkt pro vaše potřeby

PŘILEPIT A PŘIPEVNIT
IZOLOVAT
HYDROIZOLOVAT
OPRAVIT
TMELIT

Co chcete izolovat?

Dveře a okna
Otvory ve stěně / Trubkové průchodky / Vodovodní potrubí / Elektrická instalace
Dutiny mezi přepážkami, stropy a zdmi
Ventilace, klimatizace a topení
Schránky na žaluzie nebo malé otvory
Střechy a terasy před vodou