Vyplňuje praskliny a škáry v murive

  • Pretierateľný 
  • Flexibilný

Hlavné výhody

  • Pretierateľný.
  • Exteriér a interiér.
  • Nezmršťuje sa a ani nepraská.