ESPUMAXSTOP OHNI

ESPUMAX Stop ohňu je jednozložková pena určená pre vyplnenie, uchytenie a izoláciu, ktoré musia spĺňať klasifikáciu reakcie na oheň B1 a odolnosť voči ohňu 4 hodiny (RF 240).

PENA SPOMAĽUJE HORENIE (RF 240)

Vlastnosti

Certifikáty, ktoré zodpovedajú protipožiarnemu bezpečnostnému predpisu (technický stavebný zákon): klasifikácia B1 (certifikované ITB Institute v súlade s predpisom EN 13501-1) a RF240 (certifikované ITB Institute v súlade s predpisom EN 13501-2).

Ružová farba. Po nanesení pena dosahuje objem až 40 litrov a vytvára trojrozmernú štruktúru z dutých buniek, ktoré predstavujú bariéru proti hluku a teplu.

Suchá na dotyk: 5-8 minút. Po uschnutí je možné ju po 10 minútach (prúžok 20 mm) rezať, brúsiť, leštiť alebo pretierať.
Celková doba schnutia je 12 hodín. Po stuhnutí je pena všeobecne odolná voči vode a chemikáliám.

Aplikácie

Protipožiarna.
Únikový východ.
Výplně stien susediacich s vedľajšími budovami.
Utesnenie únikových ciest.

Materiály

Všetky typy stavebných materiálov, betón, cement, tehla, kov, drevo

Spôsob použitia

1. Povrch riadne očistite a odstráňte zvyšky prachu alebo mastnoty. Potom navlhčite vodou pomocou rozprašovača alebo štetca. Aplikačná teplota sa pohybuje medzi 5° C a 30°C.
2. Pred použitím balenie 20krát pretrepte. Naskrutkujte aplikátor a potom balenie držte v zvislej polohe.
3. Nanášajte stlačením v obrátenej a zvislej polohe, pričom aplikáciu môžete vykonávať po bodkách alebo prúžkoch.
4. Vyplňte 50% otvoru alebo škáry. Prípravok zväčší spočiatku svoj objem 1,5 krát až dvojnásobne.

UPOZORNENIE
1. Pri aplikácii a čistení balenia použite rukavice. Rukavice nie sú opakovane použiteľné.
2. Balenie uchovajte vo zvislej polohe.
3. Škvrny a nanášaciu pištoľ je nutné očistiť PRED STUHNUTÍM a to ČISTIČOM POLYURETÁNOVEJ PENY alebo ACETÓNOM. NIKDY NEPOUŽÍVAJTE NA ČISTENIE VODU.
4. Za účelom rýchleho a optimálneho rozpínania, podklad a čerstvú penu navlhčite. Nedostatok vlhkosti môže vytvrdnutie peny predĺžiť a spôsobiť nekontrolované rozpínanie s otrepkami a / alebo výbuchmi.