ESPUMAX PRE MONTÁŽ A UPEVNENIE

ESPUMAX pre montáž a upevnenie je polyuretánová pena špeciálne určená pre upevnenie a lepenie stavebných materiálov (nové a obnovené strechy, rámy a pomocné rámy v stolárstve, tehly, cement, kov, drevo, ľahké panely atď.).

STREDNE EXPANZNÁ PENA (80%)

Vlastnosti

Espumax pre montáž a upevnenie s aplikátorom disponuje novým bezpečnostným ventilom, vďaka ktorému je 100% nepriepustná. Aplikátor umožňuje úplne presnú aplikáciu a je opakovane použiteľný bez potreby čistenia až 8 týždňov.
Nedochádza u nej k nadmernému rozpínaniu a vďaka tomu nedochádza k deformáciám alebo posunom.
Po stuhnutí je všeobecne odolná voči vode a chemikáliám.
Po zaschnutí má sivú farbu.
Po zaschnutí sa môže pomocou noža ľahko rezať, brúsiť, leštiť alebo petierať.

Aplikácie

Montáž strešnej krytiny.
Lepenie obkladov, rámov, pomocných rámov, ľahkých panelov alebo ozdobných líšt.
Lepenie elektrických skriniek.

Materiály

Všetky typy stavebných materiálov, betón, cement, tehla, kov, drevo

Spôsob použitia

UPOZORNENIE
1. Pre aplikáciu a čistenie balenia použite rukavice. Maximálne 5 minút. Rukavice nie sú opakovane použiteľné.
2. Balenie uchovajte vo zvislej polohe.
3. Škvrny a nanášaciu pištoľ je nutné očistiť PRED STUHNUTÍM a to POUŽITÍM ČISTIČA POLYURETÁNOVEJ PENY alebo ACETÓNOM . NIKDY NEPOUŽÍVAJTE NA ČISTENIE VODU.
4. Na povrchy okolo aplikácie použite papier alebo maliarsku pásku.
5. Používajte vždy vo vetraných priestoroch. Môže vyvolávať alergické reakcie.
6. Za účelom rýchleho a optimálneho rozpínania, podklad a čerstvú penu navlhčite. Nedostatok vlhkosti môže vytvrdnutie peny predĺžiť a spôsobiť nekontrolované rozpínanie s otrepkami a / alebo výbuchmi.