Espumax čistič polyuretánovej peny

ESPUMAX Čistič polyuretánovej peny je špeciálne vyvinutý pre odstránenie a čistenie všetkých zvyškov nevytvrdnutej polyuretánovej peny, ako na nanášacích pištoliach, tak aj na ďalších predmetoch a plochách. Riadne vyčistenie nanášacej pištole zaručuje jej správne fungovanie a predchádza jej prípadným poruchám. Tento čistič sa odporúča aj na čistenie ventilov a aplikátorov.

JEDNODUCHÉ ČISTENIE A ÚDRŽBA

Vlastnosti

Použite po každej aplikácii polyuretánovej peny pred jej zaschnutím.

Aplikácie

Čistenie zvyškov peny.
Čistenie pištole a aplikátora.

Materiály

Nanášacia pištoľ
Ventile a kanyle polyuretánovej peny
V prípade iných predmetov a materiálov je potrebné vziať do úvahy, že môžu byť poškodené.
Odporúča sa vykonať skúšku na málo viditeľnom mieste ošetrovaného povrchu.

Spôsob použitia

1. Čistenie nanášacej pištole:
-Čistenie adaptéra pištole: nasaďte červený rozprašovač čističa na jeho ventil (bez nadmerného tlaku) a nastriekajte priamo na adaptér.
-Čistenie pištole: odstráňte rozprašovač a naskrutkujte čistič na nanášacej pištoli tak, aby plechovka zostala v obrátenej pozícii. Aktivujte spúšťač, kým sa pištoľ úplne nenaplní čističom, a nechajte ho pôsobiť vo vnútri pištole po dobu 15 minút. Opakujte tento postup, kým z pištole nebude vychádzať iba čistič. Po dokončení tohto procesu odskrutkujte plechovku, udržujte ju v rovnakej pozícii a zároveň stlačte spúšť.
Upozornenie: používajte rukavice a chráňte si oči.

2. Čistenie kanyly použitej plechovky:
Z ventilu odstráňte červený rozprašovač a vložte už odskrutkovaný koniec kanyly plechovky do ventilu čističa. Naneste prípravok, pokiaľ nebude vyčistená všetka pena.

3. Čistenie povrchov:
Nasaďte červený rozprašovač na ventil. Nastriekajte priamo na čistený povrch s rešpektovaním skutočnosti, že môže byť poškodený. Odporúča sa vykonať skúšku na málo viditeľnom mieste ošetrovaného povrchu. Očistite handričkou.