Pre núdzové situácie

Hlavné výhody

  • Silné, vodotesné a ohybné.
  • Na rôzne povrchy.
  • Nepoužívajte na pukliny, praskliny a miesta, kadiaľ uniká voda, dym alebo vzduch.