SPECIAL PLASTIK na ťažké plasty

Ide o transparentné sekundové lepidlo, ktoré vďaka priloženému podkladu dokáže zlepiť aj tie najtvrdšie plasty (PE, PP, PTFE).

LEPIDLO NA POLYETHYLÉN, POLYPROPYLÉN A PTFE

Vlastnosti

Odolné voči vlhkosti a starnutiu.
Ideálne pre rýchle práce.
Transparentné.

Aplikácie

Lepenie ťažkých a namáhaných plastov ako napr. rámy okuliarov, detské hračky, športové potreby …

Materiály

Použitie na plasty:
– Tuhé a polotuhé plasty
– Polyetylén (PE), polypropylén (PP), PTFE
– PVC, ABS, SAN, PET
– Polyester, metakrylát

Spôsob použitia

1. Zlepované povrchy OČISTITE a dôkladne osušte.
2. Pomocou značkovača NANESTE podkladovú
tekutinu a dôkladne pokryte obe
spájané plochy. Nechajte vyprchať po dobu 5-7
sekúnd.
3. OTVORTE tubu s lepidlom vo
zvislej polohe: odskrutkujte kanylu
z priehľadného plastu a vyberte čiernu podložku.
Kanylu naskrutkujte späť a otvorte tubu.
4. NANESTE malú vrstvu lepidla na jeden zlepovaný povrch.
5. SPOJTE jednotlivé časti k sebe a zabráňte akémukoľvek kontaktu s prstami. Ponechajte spájané časti stlačené po dobu niekoľkých sekúnd.