SPECIAL KRISTALCEYS na sklo a krištáľ

Lepidlo pre rýchle zlepenie krištáľu a skla medzi sebou alebo s inými tuhými materiálmi. Určené na lepenie rovných alebo dokonale do seba zapadajúcich povrchov.

NEVIDITEĽNÉ LEPIDLO NA SKLO

Vlastnosti

Super rýchle, lepí do niekoľkých sekúnd.
Neviditeľné, nebelie.
Odolné voči vysokým teplotám (až do +70 °C).
Odolné voči vode a čistiacim prostriedkom.
Pôsobí so slnečným svetlom.

Aplikácie

Ozdobí alebo zlepí akýkoľvek sklenený predmet:
Poháre, sklenené vázy, sklenené časti lámp či iných predmetov atď.

Materiály

Akýkoľvek typ skla alebo krištáľu.
Lepí sklo so sklom a sklo s inými materiálmi.

Spôsob použitia

1. Zlepované povrchy OČISTITE a dôkladne OSUŠTE.
2. Na povrch jedného zo spájaných materiálov NANESTE tenkú a jednotnú vrstvu lepidla SPECIAL KRISTALCEYS.
3. SPOJTE oba povrchy, nechajte ich pritlačené k sebe po dobu niekoľkých sekúnd a vystavte ich slnečnému svetlu (nie umelému svetlu) tak, aby slnečné lúče pôsobili na lepidlo.
Za jasných dní bude spojenie tvrdnúť medzi 2 až 40 sekundami. V oblačných dňoch potom medzi 30 sekundami až 5 minútami.
Maximálnej pevnosti sa dosiahne po 24 hod. od aplikácie.