Úplná ochrana proti vode

  • Dlaždice 
  • Pochôdzna 
  • Stojatá voda 

Hlavné výhody

  • 100 % vodotesná. 
  • Umožňuje častý pohyb chodcov a odoláva stojatej vode.
  • Je možné nanášať vo vlhkých podmienkach, odoláva dažďu už 4 hodiny po nanesení.
  • Je možné ich použiť na dlaždice aj vo vnútorných sprchách.