AQUA STOP HYDROIZOLAČNÝ TMEL

Agua Stop Hydroizolačný tmel je prípravok na báze koncentrovanej disperzie modifikovaného kaučuku so špeciálnou živicou, sklenenými vláknami a vystužujúcim plnivom. Po zaschnutí vytvára film, ktorý priľne k podkladu, je vodotesný a dostatočne pružný s ohľadom na rozťažnosť materiálov bežne používaných v stavebníctve.

TESNIACI TMEL

Vlastnosti

Opravuje a okamžite eliminuje priesaky vody v spojoch a prasklinách, trhlinách alebo otvoroch. Utesňuje spoje odkvapových žľabov a odtokových potrubí z PVC. Opravuje diery na terasách a dvorcoch, utesňuje trhliny na strechách a komínoch a je odolný aj voči vode v nádrži. Uzatváracia armatúra.
Aplikovateľné za akýchkoľvek klimatických podmienok, priľne aj pod vodou na akýkoľvek povrch: betón, cement, PVC, kovy, strešné škridle a tehly.

Aplikácie

Urgentné opravy aj za prítomnosti vody, snehu atď., aplikovateľné od -15 °C.
Utesnenie prasklín v odtokových žľaboch a vpustích.
Utesnenie odtokových potrubí.
Nádrže (s úžitkovou vodou), žumpy a revízne šachty.
Rohy, muriva, veľké trhliny a vrty v krytoch.
Ochrana vodovodov a podzemné pivnice.
Muriva a zakončenie medzi jednotlivými materiálmi.
Oplechovanie.
Komíny.
Odkvapy.
Utesnenie škár a trhlín.
Opravy:
Strešných škridiel
Odkvapových žľabov (kovových a z vláknitého cementu) a odtokových potrubí z PVC
Oprava prasklín v strešnej lepenke
Oprava trhlín v trupoch lodí a karosérií obytných prívesov
Slúži ako parotesná zábrana.

Materiály

Priľne / aj bez podkladového náteru) na nasledujúce materiály: betón, cementová malta, vláknitý cement, kovy, asfalt, PVC, butylovej dosky, drevo, keramické materiály

NIE polystyrén

NIE prírodný kameň

Spôsob použitia

Pre zaistenie maximálnej priľnavosti musia byť povrchy čisté, suché a zbavené prachu, mazív, olejov, zvyškov predchádzajúcich náterov, solí, húb alebo akéhokoľvek prvku alebo látky, ktoré sú prekážkou priľnutia AGUA STOP hydroizolačného tmelu k podkladu.
Odstrihnite koniec uzáveru kartuše, naskrutkujte kanylu-špachtľu dodávanú spolu s prípravkom.

Naneste prípravok pomocou špachtle alebo murárskeho hladítka alebo klasickou pištoľou na silikón a rozotrite pomocou kanyly-špachtle na kartuši. Ak opravujete veľmi poškodené oblasti, odporúčame aplikáciu opakovať po uplynutí 48 hodín. Na veľmi vlhkých podkladoch alebo podkladoch pod vodou odskúšajte aplikáciu pritlačením špachtľe na opravovaný povrch. Pri aplikáciách pod vodou môže byť priľnavosť prípravku ovplyvnená prítomnosťou rias na opravovanej ploche. Pre aplikácie na citlivé materiály sa odporúča vykonať skúšku na málo viditeľnom mieste.