Okamžitá oprava

  • Vystužené vláknami 
  • Núdzová fixácia 

Hlavné výhody

  • Vysoká vyplňovacia schopnosť v puklinách, prasklinách a otvoroch. 
  • Vláknitá štruktúra.
  • Opravy aj za prítomnosti vody.