ŠPIČKY A SITKÁ

Miešacie špičky sú polypropylénové miešacie kanyly, s pomocou ktorých pripravíte dokonalú zmes oboch zložiek chemickej kotvy.

Polypropylénové sitká s rozmerom 13×86 mm a 9×50 mm. Rozpínajú chemickú kotvu na dutých plochách a spájajú ukotvovací prvok s povrchom.

PRE DUTÉ PODKLADY