CHEMICKÁ KOTVA VINYLESTER

Vinylesterová chemická kotva pre extrémne odolné zakotvenie do dutých, krehkých alebo pevných podkladov ako je tehla, betón, cement, prírodný kameň, drevo. Tvrdne bez rozpínania počas 6 minút, preto je ideálna na ukotvovanie v situáciách, kde hrozí riziko prasknutia povrchu. Homologovaný výrobok pre extrémne odolné kotviace systémy podľa ETAG 001-1 Option 7. Jej použitie je ideálne vo vysoko korozívnom prostredí, v spojení, ktoré nesmú prepúšťať vodu, pre kotvenie pod vodou a je po dlhú dobu odolná voči ohňu v relácii k maximálnemu tlaku záťaže : F120.

MAXIMÁLNA ODOLNOSŤ 2 000 kg

Vlastnosti

Odolnosť voči záťaži: 1400 kg (Maximálna odolnosť kotvenia M12 betón> C20 / 28, hĺbka kotvenia 110 mm).
Teplotná odolnosť 80°C až 120°C.
Optimálna teplota pri aplikácii: 20°C – možno aplikácie aj pri -10°C.
Odolnosť voči ohňu: certifikácia, ktorá garantuje odolnosť v čase vystavenia ohni až 120 minút.
Odolná voči vode, vlhkosti a ponoreniu. Bráni korózii fyzického ukotvenia.
Rýchlosť: manipulačná doba 5 minút do 20°C. Úplné stvrdnutie: 45 minút pri 20°C.
Doba schnutia v závislosti na teplote (viď zadná etiketa).

Aplikácie

Je určená pre pripevnenie a zakotvenie skrutiek, čapov, závitových tyčí v podperách, železných konštrukciách atď.
Mechanické pripevnenie nádrží
Pripevnenie podkladov pre ohrievače-akumulátory
Pripevnenie úväzníkov na lodi
Pripevnenie stĺpikov

Materiály

Pórovité a masívne alebo pevné materiály, tehla, betón, cement, prírodný a umelý kameň, injektážna malta, pevná skala, murivo, galvanizovaná oceľ, nerezová oceľ, drevo.

Spôsob použitia

1. Odskrutkujte viečko a odrežte oba sáčky pod krúžkom.
2. Naskrutkujte miešaciu kanylu a vložte ich do aplikačnej pištole.
3. Vytlačte prípravok, pokiaľ nebude mať jednoliatu šedú farbu. Počas miešania zmesi vzniká chemická reakcia so zvýšenou teplotou.

Na DUTÉ materiály: (tehly, priečky, steny alebo na stolárske okná a dvere)
1. Perforujte povrch
2. Vyčistite otvor
3. Vložte sitko
4. Vyplňte sito smerom od dna
5. Vložte ukotvovací prvok

NA MASÍVNE ALEBO PEVNÉ materiály: (injektážna malta, prírodný kameň, galvanizovaná oceľ a nerezová oceľ)
1. Perforujte povrch
2. Vyčistite otvor
3. Vyplňte smerom od dna
4. Vložte ukotvovací prvok