Pre zlepšovanie a optimalizáciu funkcie svojich internetových stránok Grupo AC MARCA používa súbory cookies svojich vlastných i partnerských spoločností.

Prezeraním našich stránok vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies v súlade so zásadami Grupo AC MARCA na používanie súborov cookies. 

Čo sú cookies?

Cookies sú súbory špecifického druhu, ktoré sa ukladajú do počítača používateľa (nášho zákazníka) z dôvodu zhromažďovania údajov; tieto súbory môže subjekt zodpovedný za ich inštalovanie aktualizovať a obnovovať.
Grupo AC Marca používa cookies predovšetkým na nižšie uvedené účely:

  • Zabezpečovať správnu funkciu stránok Grupo AC Marca,
  • Dočasne uchovávať informácie o preferenciách používateľa, ako je napr. voľba jazyka,
  • Zhromažďovať štatistické informácie na lepšie prezeranie internetových stránok. Používanie cookies v Grupo AC Marca je súčasťou procesu optimalizácie informácií a služieb ponúkaných používateľom pri každej návšteve našich služieb v prostredí internetu.

Typy cookies používané Grupo AC Marca  

Cookies je možné klasifikovať nasledujúcim spôsobom:

1. Časom, počas ktorého zostávajú aktívne:

Cookies na jednu návštevu: zabezpečujú zhromažďovanie a uchovávanie údajov, pokým si používateľ prezerá dané stránky; cookies uchovávajú informácie nutné na poskytnutie služby požadovanej na stránke.

Trvalé cookies: cookies, ktoré môžu uchovať údaje na termináli počas obdobia definovaného stranou zodpovednou za konkrétny súbor cookie, pričom toto obdobie môže byť stanovené v trvaní od niekoľkých minút po niekoľko rokov.

2. Ich účelom:

Funkčné cookies: cookies, ktoré sú podmienkou pre vstup používateľa a jeho identifikáciu pre používanie a riadnu funkciu služby.

Osobné nastavenia

Tieto cookies umožňujú používateľom prezerať stránky Grupo AC MARCA, na nich ponúkanú platformu alebo aplikáciu a súčasne využívať rôzne voľby a služby, napr. nastavenie jazyka, rozlíšenie obrazovky použitého zariadenia, typ prehliadača, pomocou ktorého používateľ k službe pristupuje, regionálne konfigurácie miesta, odkiaľ sa služba využíva atď.

Analytické cookies

Analytické cookies dovoľujú strane, ktorá je za ne zodpovedná, aby monitorovala a analyzovala správanie používateľov stránky.

Informácie, ktoré cookies poskytujú, sa používajú pre rozbor aktivity na daných stránkach a pre vypracovanie profilov prezerania stránok, aplikácií a platforiem pre konkrétneho používateľa, a to v záujme implementácie vylepšenia založených na analýze údajov o používaní služby používateľmi. Z dôvodu zlepšenia svojich služieb používa Grupo AC MARCA aj cookies tretích strán, napr. Google Analytics. Takisto vás chceme informovať, že zhromaždené údaje sa spracúvajú najmä na vypracovanie štatistík, napr. skladby používaných zariadení, jazykových volieb, zemepisných informácií atď.

Reklama

Grupo AC Marca nepoužíva na svojich stránkach reklamné systémy tretích strán.

Sociálne siete

Radi by sme vás tiež informovali, že naša internetová stránka poskytuje používateľom prístup na profily Grupo AC Marca na hlavných sociálnych sieťach.

Nastavenie cookies

V súlade s platnými predpismi vás týmto Grupo AC MARCA žiada o povolenie na správu cookies. Ďalším prezeraním našich stránok bez odmietnutia používania cookies nám udeľujete súhlas na používanie cookies.

Takisto pripomíname, že zmenou nastavenia správy cookies môžete čiastočne ovplyvniť služby poskytované na našich stránkach.

Uvádzame, že funkciu používania cookies môžete kedykoľvek vypnúť, cookies môžete tiež vymazať, zablokovať, prípadne zrušiť ich príjem. Príslušnú zmenu vykonajte úpravou konfigurácie a nastavenia svojho internetového prehliadača.

Vzhľadom na to, že tento postup sa v prípade jednotlivých prehliadačov môže líšiť, nižšie uvádzame postup zmeny nastavenia najčastejšie používaných aplikácií:

Microsoft http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookies
Safari http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES
Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
Firefox http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-lo…

Revízia zásad používania cookies
Grupo AC MARCA každoročne reviduje svoje zásady používania cookies. Ak sa však vyskytnú akékoľvek dôvody, ktoré oprávňujú na skoršie vykonanie revízie, nebudeme tento postup odkladať.