ESPUMAX PROTIPOŽÁRNÍ

Nehořlavá izolační homologovaná pěna vhodná pro výplně, uchycení a izolaci v místech, které musí splňovat klasifikaci reakce na oheň B1 a odolnost vůči ohni až 4 hodiny. Výplně zdí sousedících s vedlejšími budovami, vnitřní těsnící spoje u protipožárních zdí a stropů, uchycení dveří dle normy RF, montáž únikových dveří a utěsnění únikových cest. Izolace a ochrana prostupových trubek a potrubí. Montáž, upevnění a výplň pouzder na žaluzie, garážových dveří a hliníkových rámů oken, bezpečnostních dveří, kovových konstrukcí, obložení elektrické instalace. Těsnění únikových cest, kabelových průchodů a větracích šachet.

HLAVNÍ VÝHODY

  • Odolává požáru 240 minut
  • Vhodné dle protipožárních předpisů technického stavebního zákona
  • Uschne za pouhých 7 minut

PĚNA ZPOMALUJÍCÍ HOŘENÍ (RF 240)

Vlastnosti

Certifikáty, které odpovídají protipožárnímu bezpečnostnímu předpisu (technický stavební zákon): klasifikace B1 (certifikováno ITB Institute v souladu s předpisem EN 13501-1) a RF240 (certifikováno ITB Institute v souladu s předpisem EN 13501-2).

Růžová barva. Po nanesení pěna dosahuje objemu až 40 litrů a vytváří trojrozměrnou strukturu z dutých buněk, které představují bariéru proti hluku a teplu.

Suchá na dotyk: 5-8 minut. Po uschnutí ji lze po 10 minutách (proužek 20 mm) řezat, brousit, leštit nebo natírat.

Celková doba schnutí 12 hodin. Po ztuhnutí je pěna odolná vůči vodě a chemikáliím obecně.

Aplikace

Protipožární.

Únikový východ.

Výplně zdí sousedících s vedlejšími budovami.

Utěsnění únikových cest.

Materiály

Všechny typy stavebních materiálů, beton, cement, cihla, kov, dřevo

Způsob použití

1. Povrch řádně očistěte a odstraňte zbytky prachu nebo mastnoty. Poté navlhčete vodou pomocí rozprašovače nebo štětce. Aplikační teplota se pohybuje mezi 5 °C a 30 °C.

2. Před použitím balení 20krát protřepejte. Našroubujte aplikátor a balení přitom držte ve svislé pozici.

3. Nanášejte stisknutím v obrácené a svislé poloze, přičemž aplikaci můžete provádět po tečkách nebo proužcích.

4. Vyplňte 50% otvoru nebo spáry. Přípravek zvětší zpočátku svůj objem 1,5 krát až dvojnásobně.

UPOZORNĚNÍ

1. Při aplikaci a čištění balení použijte rukavice. Rukavice nejsou opakovaně použitelné.

2. Balení uchovejte ve svislé pozici.

3. Skvrny a nanášecí pistoli je nutné očistit PŘED ZTUHNUTÍM ČISTIČEM POLYURETANOVÉ PĚNY nebo ACETONEM. NIKDY NEPOUŽÍVEJTE PRO ČIŠTĚNÍ VODU.

4. Za účelem rychlého a optimálního rozpínání podklad a čerstvou pěnu navlhčete . Nedostatek vlhkosti může vytvrzení pěny prodloužit a způsobit nekontrolované rozpínání s otřepy a/nebo výbuchy.