ESPUMAX ČISTIČ POLYURETANOVÉ PĚNY

ESPUMAX Čistič polyuretanové pěny je speciálně vyvinutý pro odstranění a čištění všech zbytků nevytvrzené polyuretanové pěny, jak na nanášecích pistolích, tak na dalších předmětech a plochách. Řádné vyčištění nanášecí pistole zaručuje správné fungování a předchází případným závadám. Tento čistič se rovněž doporučuje pro čištění ventilů a aplikátorů.

Snadné čištění a údržba

Vlastnosti

Použijte po každé aplikaci polyuretanové pěny před jejím zaschnutím.

Aplikace

Čištění zbytků pěny.

Čištění pistole a aplikátoru.

Materiály

Nanášecí pistole

Ventily a kanyly polyuretanové pěny

V případě jiných předmětů a materiálů je třeba vzít v úvahu, že mohou být poškozeny.

Doporučuje se provést zkoušku na málo viditelném místě ošetřovaného povrchu.

Způsob použití

1. Čištění nanášecí pistole:

-Čištění adaptéru pistole: nasaďte červený rozprašovač čističe na jeho ventil (bez nadměrného tlaku) a nastříkejte přímo na adaptér.

-Čištění pistole: odstraňte rozprašovač a našroubujte čistič na nanášecí pistoli tak, aby plechovka zůstala v obrácené pozici. Aktivujte spouštěč, dokud se pistole zcela nenaplní čističem, a nechejte jej působit uvnitř pistole po dobu 15 minut. Opakujte tento postup, dokud z pistole nebude vycházet pouze čistič. Po dokončení tohoto procesu odšroubujte plechovku, udržujte ji ve stejné pozici a zároveň stiskněte spoušť.

Upozornění: používejte rukavice a chraňte si oči.

2. Čištění kanyly použité plechovky:

Odstraňte červený rozprašovač z ventilu a vložte již odšroubovaný konec kanyly plechovky do ventilu čističe. Naneste přípravek, dokud nebude vyčištěna veškerá pěna.

3. Čištění povrchů:

Nasaďte červený rozprašovač na ventil. Nastříkejte přímo na čištěný povrch s respektováním toho, že může být poškozen. Doporučuje se provést zkoušku na málo viditelném místě ošetřovaného povrchu. Očistěte hadříkem.