SPECIAL PVC na potrubí z PVC

Jedná se o lepidlo určené ke spojování potrubí z tuhého plastu typu PVC a pro rychlé lepení sanitárního potrubí, odtokových trubek atd., zvláště těch, které jsou vystaveny tlaku.

SVÁŘECÍ LEPIDLO PRO PVC POTRUBÍ

Vlastnosti

Odolné vůči tlaku 10kg/cm2.

Odolný vůči vibracím.

Maximální těsnost.

Aplikace

Montáže, opravy a obecně práce s PVC.

Sanitární potrubí.

Hadice z PVC.

Vodovodní potrubí.

Kanalizační vpusti a odtokové trubky.

Jakmile spoj dosáhne maximální pevnosti, odolá stejnému tlaku jako samotné potrubí , tj. kolem 10 – 12 kg/cm2 (normální tlak domácího vodovodu se pohybuje cca mezi 2 a 6 kg/cm2).

Materiály

PVC, ABS, polyester, metakrylát.

Způsob použití

1. Slepované povrchy OČISTĚTE a důkladně odmastěte pomocí acetonu.

2. NANESTE jednu vrstvu lepidla na potrubí z PVC na oba povrchy, přičemž na jednom konci trubky musí být vrstva o něco silnější, a obě části spojte. Pokud existují mezi jednotlivými trubkami spáry, naneste dvě nebo více vrstev lepidla.

3. Potrubí ihned SPOJTE a bez jakéhokoliv pootočení spoj držte stlačený po dobu několika sekund.

4. Pomocí hadříku ODSTRAŇTE přebytečné lepidlo.

Po 6 hodinách je spoj tlakuodolný, přičemž maximální odolnosti dosáhne po 12 hodinách od aplikace (při 20 °C).