Okamžitá oprava

  • Vyztužené vlákny
  • I pod vodou
  • Nouzová fixace

Hlavní výhody

  • Vysoká vyplňovací schopnost v puklinách, prasklinách a otvorech.
  • Vláknitá struktura.
  • Opravy i za přítomnosti vody.