AGUA STOP HYDROIZOLAČNÍ PROTIPLÍSŇOVÝ NÁTĚR

Agua Stop Hydroizolační protiplísňový nátěr je bezbarvý tekutý impregnační prostředek na základě jednosložkové autoretikulární pryskyřice v rozpouštědle pro aplikaci na savé povrchy. Vytváří nepropustnou bariéru a působí jako dlouhotrvající ochrana proti dešťové vodě a zároveň umožňuje difúzi vodní páry. Ideální na ochranu venkovních cihlových zdí nebo stavby s průniky vody.

Vlastnosti

Poskytuje dlouhotrvající ochranu. Vzhledem ke své nízké specifické váze proniká hluboko i do podkladů s vysokou hustotou a působí proti: vodě, soli (chlorid), znečištění (CO2, SO2) a střídajícím se mrazům a oblevám.

Nebrání plynné difúzi, čímž usnadňuje dýchání podkladu.

Nemění texturu, ani barvu povrchu, na který se aplikuje.

Brání tvorbě výkvětů, plísně a zachycování nečistot.

Není ovlivněn opotřebením povrchu ani extrémními teplotami.

Jedná se o jednosložkový, snadno aplikovatelný produkt, který je připravený k použití bez nutnosti ředění a zajišťuje trvalou kvalitu.

Aplikace

Porézní stěny ve fasádách

Materiály

Absorbční materiály, jak alkalické, tak keramické jako: Beton, Omítka z malty, keramické a betonové střešní tašky, vláknitý cement, stavby z cihel, přírodní kámen

Není určeno pro natírané nebo smaltované povrchy.

Způsob použití

1. Příprava podkladu:

Všechny ošetřované povrchy musí být sanované, suché, čisté a musí být zbaveny volných nebo špatně přilepených částic a zbytků dřívějších aplikací nebo dříve použitých produktů.

V případě že jsou póry podkladu ucpané, musí být podklad zcela vyčištěn, nejlépe pomocí ČISTIČE FASÁD (viz technický list), a pak proveden oplach tlakovou vodou. V závislosti na konkrétní situaci lze využít také tlakového pískování.

2. Aplikace přípravku:

Aplikujte válečkem, nízkotlakou pistolí nebo štětcem.

Aplikujte až do úplné saturace podkladu.

Po jeho aplikaci na venkovních plochách se doporučuje chránit jej před vlhkostí po dobu 24 hodin, pokud je to možné.